YCHANGE

Young Scientists as Change Explorers

English | German | French | Italian | Czech | Estonian

Results for "Praha"

Tags

  • Josef Laštovička (Banned)

    Project sample: Zábor zemědělské půdy v okolí aglomerace Prahy

    V rámci této práce se zaměřujeme na vliv člověka z pohledu úbytku zemědělsky obhospodařovaných ploch. Konkrétně se zaměřme na oblast Prahy, která se nachází v samotném srdci střední Evropy.  Město Praha, kter&e...

    Tags: Praha, zemědělská půda, NDVI, klasifikace, RGB