YCHANGE

Young Scientists as Change Explorers

English | German | French | Italian | Czech | Estonian

Results for "classification"

Tags

 • Josef Laštovička (Banned)

  Zábor zemědělské půdy v okolí aglomerace Prahy

  V rámci této práce se zaměřujeme na vliv člověka z pohledu úbytku zemědělsky obhospodařovaných ploch. Konkrétně se zaměřme na oblast Prahy, která se nachází v samotném srdci střední Evropy.  Město Praha, kter&e...

  Tags: Prague, agricultural land, NDVI, classification, RGB

 • Josef Laštovička (Banned)

  The use of agricultural land in the vicinity of Prague agglomeration

  In this work, we focus on human influence from the point of view of the decline of agri-managed areas. Specifically, we will focus on the area of Prague, which is located in the very heart of Central Europe. The city of Prague, which is very often visited by tourists around the world, has un...

  Tags: Prague, agricultural land, NDVI, classification, RGB

 • Josef Laštovička (Banned)

  Project sample: The use of agricultural land in the vicinity of Prague agglomeration

  In this work, we focus on human influence from the point of view of the decline of agri-managed areas. Specifically, we will focus on the area of Prague, which is located in the very heart of Central Europe. The city of Prague, which is very often visited by tourists around the world, has un...

  Tags: Prague, agricultural land, NDVI, classification, RGB