YCHANGE

Young Scientists as Change Explorers

English | German | French | Italian | Czech | Estonian

Project sample: Zábor zemědělské půdy v okolí aglomerace Prahy

V rámci této práce se zaměřujeme na vliv člověka z pohledu úbytku zemědělsky obhospodařovaných ploch. Konkrétně se zaměřme na oblast Prahy, která se nachází v samotném srdci střední Evropy.  Město Praha, které je velmi často navštěvováno turisty celého světa, prošlo velkým socioekonomickým vývojem za poslední dvě století, s nímž souvisí i samotná podoba a rozložení této aglomerace. Více než milion stále žijících obyvatel zde každodenně pracuje a odhaduje se, že na půl milionu obyvatel denně dojíždí do Prahy za prací. Toto město je tedy pod velkým tlakem z hlediska dopravní, obslužní, datové i dodavatelské infrastruktury. To vedlo k celé řadě proměn a obecnému rozrůstání tohoto města do širokého okolí.