YCHANGE

Young Scientists as Change Explorers

English | German | French | Italian | Czech | Estonian

Project sample: Pozorování změn lesů v Jizerských Horách

V rámci této práce se zaměřujeme na obnovování lesů v oblasti Jizerských Hor. Vaším úkolem je pozorovat tuto oblast na dvou snímcích z různých období a na základě metod DPZ porovnat vývoj této lokality z hlediska těžby, zástavby, změn zemědělství a hospodaření s půdou. Oblast se nachází v severní, centrální části České republiky. Jedná se o pohraniční oblast, která je specifická svým hornatým povrchem. Z větších měst můžeme jmenovat Liberec či Jablonec nad Nisou. Velmi typické pro tyto oblasti jsou výrazné změny ploch lesních ekosystémů.