YCHANGE

Young Scientists as Change Explorers

English | German | French | Italian | Czech | Estonian

Disturbance lesních ekosystémů ve Vysokých Tatrách

Následující část tohoto kurzu se zabývá webovou aplikací BLIF2, která umožňuje pracovat se satelitními daty. Vysoké Tatry patří mezi geograficky nejvýznamnější horské celky střední Evropy. Pohoří vzniklo během alpínského horotvorných procesů koncem druhohor a začátkem třetihor. Představuje mohutnou klenby táhnoucí se středem Slovenska ve směru východ-západ v délce asi 70 kilometrů, Průměrná šířka tohoto pohoří činí až 30 kilometrů s nejvyšší výškou na vrchu Gerlachovský Štít - 2654 m.n.m. V současné době je mnoho území pod nátlakem kůrovcové kalamity, které velmi často předchází narušení, například větrnou kalamitou. Pojďme se nyní podívat jak je tyto kalamity možné lokalizovat pomocí družicových dat Dálkového průzkumu Země.