YCHANGE

Young Scientists as Change Explorers

English | German | French | Italian | Czech | Estonian

Results for "NDVI"

Tags

  • Josef Laštovička

   Zábor zemědělské půdy v okolí aglomerace Prahy

   V rámci této práce se zaměřujeme na vliv člověka z pohledu úbytku zemědělsky obhospodařovaných ploch. Konkrétně se zaměřme na oblast Prahy, která se nachází v samotném srdci střední Evropy.  Město Praha, kter&e...

   Tags: Prague, agricultural land, NDVI, classification, RGB

   • Josef Laštovička

    The use of agricultural land in the vicinity of Prague agglomeration

    In this work, we focus on human influence from the point of view of the decline of agri-managed areas. Specifically, we will focus on the area of Prague, which is located in the very heart of Central Europe. The city of Prague, which is very often visited by tourists around the world, has un...

    Tags: Prague, agricultural land, NDVI, classification, RGB

    • Josef Laštovička

     Project sample: Zábor zemědělské půdy v okolí aglomerace Prahy

     V rámci této práce se zaměřujeme na vliv člověka z pohledu úbytku zemědělsky obhospodařovaných ploch. Konkrétně se zaměřme na oblast Prahy, která se nachází v samotném srdci střední Evropy.  Město Praha, kter&e...

     Tags: Praha, zemědělská půda, NDVI, klasifikace, RGB

     • Josef Laštovička

      Project sample: The use of agricultural land in the vicinity of Prague agglomeration

      In this work, we focus on human influence from the point of view of the decline of agri-managed areas. Specifically, we will focus on the area of Prague, which is located in the very heart of Central Europe. The city of Prague, which is very often visited by tourists around the world, has un...

      Tags: Prague, agricultural land, NDVI, classification, RGB

      • Josef Laštovička

       Disturbance lesních ekosystémů ve Vysokých Tatrách

       Následující část tohoto kurzu se zabývá webovou aplikací BLIF2, která umožňuje pracovat se satelitními daty. Vysoké Tatry patří mezi geograficky nejvýznamnější horské celky střední Evro...

       Tags: lesní ekosystémy, disturbance, NDVI, kalamity

       • Josef Laštovička

        Disturbance of Forest Ecosystems in the High Tatras

         The following part of this course deals with the BLIF2 web application that allows you to work with satellite data. The High Tatras are among the most important mountain regions of Slovakia. The mountains were formed during the alpine horticulture process at the end of the Mesozoic an...

        Tags: forest ecosystems, disturbances, NDVI, calamity